ComHub Logo

منو

خانه
وب اپلیکیشن کامهاب

.قرار دهید Homescreenبزای نصب وب اپلیکیشن کامهاب کافی است این صفحه را در صفحه ی خانه ی


را انتخاب کنید add را انتخاب کنید سپس add to home screen را بزنید سپس share ،iosدر دستگاه های


در دستگاه های اندرویدی بهتر از مرور گر کروم استفاده کنید . به این دلیل که مرورگر کروم از قابلیت اضافه کردن به صفحه ی خانگی پشتیبانی می کند


ثبت اشتراک

بازگشت

بیب و چیز

من و چیز

توسط س. دربندی

درباره ی مجموعه

داستان درباره ی یک روبات بانمک به نام چیز است و اتفاقاتی که برایش می افتد


شخصیت ها

|چیز - من و چیز |      |بیب | من و چیز|      ||

من                    بیب                چیز


جدید ترین قسمت ها

قسمت سیزدهم
قسمت دوازدهم
قسمت یازدهم
قسمت دهم
قسمت نهم
قسمت هشتم
قسمت هفتم
قسمت ششم
قسمت پنجم
قسمت چهارم
قسمت سوم
قسمت دوم
قسمت اول

پوستر ها

*پوستر باید پرینت گرفته شود*

| پوستر شماره ی یک